Wysyłka, zwroty, płatności

Odstąpienie od umowy

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Jak skorzystać?

W tym celu, muszą Państwo poinformować nas (Malinowy Bartnik Bartłomiej Bartosiński, 03-140 Warszawa, ul. Odkryta 53C/41B, NIP:1182023331, REGON: 387534204 Polska, kontakt@malinowybartnik.pl, telefon: 728554147) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Nie ponosimy kosztów zwrotu produktu.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Odstąpienie od realizacji zamówienia przez sprzedającego może nastąpić z powodów:

 • Nieopłacenia zamówienia w czasie do 3 dni od zakupu (zamóienie zostaje anulowane).
 • Wpłacenie nie pełnej kwoty za zamóienie. 
 • Błędne dane adresowe odbiorcy.
 • Użycie kuponów rabatowych w niewłaściwy sposób

(kupon można wykorzystać tylko raz, nie można go przekazywać innym osobą, kupony nie sumują się).

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 • Adresat Malinowy Bartnik Bartłomiej Bartosiński, 03-140 Warszawa, ul. Odkryta 53C/41B, NIP:1182023331, REGON: 387534204, kontakt@malinowybartnik.pl
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu